Klinika stomatologiczna DS

układ , ergonomia wnętrza, podział pomieszczeń, proejkty elektryki , hydraulliki

indywidualne proejkty mebli twardych i miękkich

założenia projektowe: nawiązanie do architektury Paryża na indywidualne potrzeby klienta

w trakcie realizacji : 2019/2020


wróć